Nyinstallation

Vid nyinstallationer arbetar vi med att dra ledningar och installera elektrisk utrustning i bostäder, kontor och industrier. Utöver nybyggnationer tenderar nyinstallationer behövas i såväl renoveringar.

Anlita oss

Om & Tillbyggnation

Vid om och tillbyggnation kan det vara så att vi behöver dra ledningar till ett redan befintligt elsystem. Det kan vara ett renoveringsprojekt eller ett utökat rum som kräver elektrisk utrustning.

Anlita oss

El-Underhåll

Vid el-underhåll är arbetet oftast mindre, det kan handla om att installera elektrisk utrusting så som vitvaror eller felsöka och reparera en befintlig elcentral.

Anlita oss

Börja med att kontakta oss!

Vi återkopplar och går tillsammans igenom den smartaste lösningen för ditt problem.

Börja här..